Guitar
 
Guitar Methods 7447
 
Fingerpicking 13449
 
Flamenco 13441
 
Flatpicking 13443
 
French Language 14357
 
Latin 13452
 
Resonator 13445
 
Rock & Blues 13446
 
Slide/Bottleneck 13448
 
Spanish Language 14358
 
Guitar: Flatpicking 7422
 
German Language 14388
 
Method 13366
 
Solos 13367
 
Spanish Language 14354
 
Tunebook 13368
 
Guitar: Resonator 7432
 
Method 13400
 
Solos 13414
 
Tunebook 13415
 
Guitar: Slide/Bottleneck 7446
 
Chord 12936
 
Method 12937
 
Solos and Duets 12938
 
Tunebook 12939
 
 
Strings
 
Cello 7353
 
Duet/Ensemble 12952
 
Method 12953
 
Solos 12954
 
Tunebook 12955
 
Upright Bass 7610
 
Method 13190
 
Solos 13191
 
Tunebooks 13192
 
Viola 7611
 
Method 13195
 
Solos 13196
 
Tunebooks 13197
 
Violin 7612
 
French Language 14378
 
German Language 14409
 
Method 13201
 
Russian Language 14379
 
Solos 13202
 
Spanish Language 14380
 
Tunebooks 13203
 
 
 
Banjo
 
Banjo: 5-String 7330
 
Chord 12923
 
Method 12924
 
Solos and Duets 12925
 
Tunebook 12926
 
Banjo: Clawhammer 7337
 
Chord 12936
 
Method 12937
 
Solos and Duets 12938
 
Tunebook 12939
 
Banjo: Plectrum 12946
 
Chord 12947
 
Solos 12948
 
Banjo:Tenor 7340
 
Chord 12941
 
Method 12942
 
Solos and Duets 12943
 
Tunebook 12944
 
 
Woodwinds
 
Bassoon 7352
 
Clarinet 7361
 
Method 12957
 
Solos and Duets 12958
 
Tunebook 12959
 
Flute, Fife and Oboe 7395
 
Fife 13034
 
Method 13028
 
Oboe 13035
 
Solos 13029
 
Tunebook 13030
 
Saxophone 7585
 
German Laguage 14405
 
Method 13143
 
Solos 13144
 
Spanish Language 14369
 
Tunebooks 13145
 
Tin Whistle 7596
 
Duets 13162
 
Method 13163
 
Solos 13164
 
Tunebooks 13165
 
 
Ukulele
 
Method 13102
 
Solos 13103
 
 
Chord 13074
 
Italian Language 14399
 
Method 13075
 
Solos and Duets 13076
 
Tunebooks 13077
 
 
 
Dulcimer
 
Dulcimer: Hammered 7371
 
Chord 12994
 
Method 12995
 
Solos 12996
 
Dulcimer: Mountain 7375
 
Chord 12998
 
Method 12999
 
Solos 13000
 
 
 
Harmonica
 
Harmonica: Chromatic 7516
 
Blues Harp 13082
 
German Language 14394
 
Method 13062
 
Solos 13063
 
Spanish Language 14362
 
Harmonica: Diatonic 7517
 
Blues Harp 7518
 
French Language 14363
 
German Language 14395
 
Method 13065
 
Solos 13066
 
Spanish Language 14364
 
Tunebooks 13067
 
 
Concertina 7311
 
French Language 14344
 
German Language 14381
 
Melodeon 12914
 
Piano Accordion 7309
 
Russian Language 14345
 
Spanish Language 14346
 
 
 
 
 
 
 
 
Accordion 14165
 
Acoustic-Other 14166
 
Autoharp 14211
 
Banjo 5-String 14212
 
Banjo Clawhammer 14213
 
Banjo Tenor 14214
 
Cello 14215
 
Clarinet 14216
 
Electric Bass 14221
 
Fiddle 14222
 
Guitar 14224
 
Harp 14227
 
Mandolin 14229
 
Percussion Hand 14230
 
Recorder 14231
 
Sazophone 14233
 
Songbooks 14232
 
Tinwhistle 14234
 
Trombone 14235
 
Trumpet/Bugle 14236
 
Tunebooks 14238
 
Ukuele Baritone 14239
 
Ukuele Soprano 14240
 
Upright Bass 14241
 
Viola 14242
 
Violin 14243
 
Voice 14244
 
 
 
Songbooks/Voice
 
Songbooks 13147
 
Songbooks 13147
 
Voice 9612
 
Voice 9612
 
Method 13250
 
Songbooks 13251
 
Spanish Language 14411
 
 
 
Accordion 13298
 
Autoharp 13300
 
Banjo 13301
 
Cello 13302
 
Clarinet 13303
 
Dulcimer 13304
 
Electric Bass 13305
 
Fiddle 13306
 
Flute 13307
 
French Language 14375
 
German Language 14408
 
Guitar 13308
 
Harmonica 13309
 
Harp 13310
 
Mandolin 13312
 
Piano/Keyboard 13311
 
Russian Language 14376
 
Saxophone 13314
 
Spanish Language 14377
 
Trombone 13315
 
Trumpet/Bugle 13316
 
Ukulele 13317
 
Upright Bass 13318
 
Viola 13319
 
Violin 13320
 
Content List
Ultimate Fretted Tuning Chart
Ultimate Fretted Tuning Chart
Understanding How to Build Guitar Chords and Arpeggios
Understanding Chord Progressions for the Ukulele
Ukulele Party
Understanding Groove for Drum Set
Ukulele Heaven - Songs from the Golden Age of the Ukulele
Ukulele Duets
Uke Rhythms: Picking and Strumming Patterns
Ukulele Duets
Ukulele for Seniors
Ukulele for Seniors
Ukulele Bass Manual
Ukulele Bass Manual
Understanding DADGAD for Fingerstyle Guitar
Understanding DADGAD for Fingerstyle Guitar
Up the Neck
Uke Rhythms: Picking and Strumming Patterns
Ukulele Chords
Ukulele Chords
Understanding the Tin Whistle
Understanding the Tin Whistle
Ukulele Method
Uncaged & Free
Ukulele Anatomy and Mechanics Wall Chart
Upright Bass Wall Chart
Up on the House Top
Ukulele Wall Chart
Understanding Ukulele Chords
Ultimate Map for Jazz Guitar
Uke Chords Made Easy, Large Print Edition
Uke Tunes Made Easy, Large Print Edition
Ukulele Jamboree!
Ultimate Heavy Metal Bass Book
Uke Ballads: A Treasury of Twenty-Five Love Songs Old and New
Ukulele Manuscript Book
Ukulele Bluegrass Solos
Ukulele Chord Solos in C Tuning
Ukulele Bluegrass Solos
Ukulele Party
Up the Neck
Ukulele Jamboree!
Ukulele Christmas Songbook
Ukulele Handbook
Ultimate Chops
Understanding Guitar Chord Progressions
Understanding Guitar Chords
UNT L-5 Guitar Ensemble Series, Volume 1
Upbeat Scales and Arpeggios
Ultimate Map for Jazz Guitar
Ultimate Heavy Metal Bass Book
Ukulele Christmas Songbook
Upbeat Scales and Arpeggios
Ukulele Handbook
Understanding Chord Progressions
Understanding Ukulele Chords
Ukulele Chord Solos in C Tuning
Uke Chord Chart
Understanding How to Build Guitar Chords and Arpeggios
Ukulele Pocketbook
Ukulele Method